Raportare nefinanciară / de sustenabilitate

Raportarea nefinanciară/de sustenabilitate se adresează atât companiilor care au obligaţia legală să publice informaţii referitoare la aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită cât şi companiilor care urmăresc îmbunătăţirea strategiei de sustenabilitate sau care îşi doresc să exceleze în acest domeniu.

Raportarea de sustenabilitate reprezintă un instrument important atât în comunicarea cu stakeholderii cât şi în demonstrarea transparenţei corporative.

Performanţa unei companii în ceea ce priveşte drepturile omului, corupţia sau transparenţa reflectă totodată calitatea managementului său, expunerea la risc dar şi abilitatea de a profita de o oportunitate.

Raportarea nefinanciară/de sustenabilitate ajută companiile să îşi identifice şi să administreze riscurile şi oportunităţile, acoperind totodată informaţii de interes pentru investitori.

CSRium oferă următoarele servicii de raportare:

  • Servicii complete de raportare  ( Întocmirea raportului de sustenabilitate în conformitate cu Standardele GRI sau utilizând alte instrumente internationale precum Ghidul OCDE pentru întreprinderile multinaţionale, ISO 26000 sau  Principiile Global Compact)
  • Pregătirea şi redactarea declaraţiilor nefinanciare
  • Colectarea datelor
  • Întocmirea şi analiza matricei de materialitate
  • Cartografierea şi analiza stakeholderilor
  • Evaluare comparativă