Evaluarea Impactului asupra Drepturilor Omului

Evaluarea Impactului asupra Drepturilor Omului este o analiză ce ajută la stabilirea riscurilor sau oportunităţilor în materie de Drepturile Omului. Acest tip de analiză poate fi personalizat în funcţie de factorii specifici unei companii : industria căreia îi aparţine, strategia de afaceri, profilul de risc, influenţele culturale etc.

Evaluarea Impactului asupra Drepturilor Omului ajuta la :

 • Gestionarea riscurilor reputaţionale, operaţionale, juridice sau financiare
 • Identificarea şi maximizarea oportunităţilor de afaceri legate de respectarea Drepturilor Omului
 • Identificarea aşteptărilor sau presiunilor venite din partea stakeholderilor
 • Retenţia şi motivarea angajaţilor
 • Demonstrarea valorii unui brand
 • Demonstrarea standardelor manageriale

CSRium poate ajuta companiile să efectueze o Evaluare a Impactului asupra Drepturilor Omului prin:

 • Identificarea şi analiza riscurilor şi oportunităţilor asociate cu respectarea Drepturilor Omului
 • Elaborarea politicilor şi strategiilor organizaţiei cu privire la respectarea Drepturilor Omului
 • Dialogul cu stakeholderii relevanţi
 • Evaluarea impactului asupra Drepturilor Omului în lanţul de aprovizionare
 • Implementarea unui mechanism de soluţionare a reclamaţiilor care să adreseze problemele legate de drepturile omului
 • Evaluarea riscurilor si a impactului legate de drepturile omului
 • Elaborarea unui plan de acţiune privind diminuarea şi remedierea impacturilor negative
 • Implementarea unui process continuu de verificare a bunelor practici
 • Monitorizarea performanţei