Raportarea nefinanciară. Cadru legislativ.

Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie  2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari este transpusă în legislaţia din România prin Ordinul Nr. 1938/2016 din 17 august 2016 şi Ordinul Nr. 3456/2018 din 1 noiembrie 2018 , ambele emise de către Ministerul Finanţelor Publice.