Dialogul cu Stakeholderii

Identificarea şi evaluarea sistematică a relaţiei cu stakehoderii joacă un rol important in succesul sau eşecul unei strategii de sustenabilitate/CSR.

Stakeholderii pot avea roluri şi responsabilităţi diferite. Un stakeholder poate fi o persoană, un grup sau o organizaţie. Nu există o listă fixă a stakeholderilor iar cartografierea lor depinde de mai multe aspecte precum: locaţia geografică a companiei, tipul de business/proiecte în desfăşurare, sau stadiul unui proiect.

Cum şi de ce ar trebui o companie să comunice cu proprii stakeholderi?

Reuşeşte programul de sustenabilitate /CSR al companiei să redea importanţa relaţiei cu stakeholderii?

Cât de uşor poate raporta o companie despre beneficiile sau provocările din relaţia cu stakeholderii?

CSRium oferă următoarele servicii companiilor interesate să identifice şi să îmbunătăţească legătura cu stakeholderii externi sau interni:

  • Cartografiere stakeholderi
  • Prioritizare staheholderi
  • Stabilirea elementelor relevante de materialitate
  • Planificarea şi monitorizarea relaţiei cu stakeholderii
  • Evaluarea rezultatelor
  • Comunicarea rezultatelor într-o manieră transparentă